Zawsze sprawne

Odpowiedzialność i bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem dlatego nasze samochody zastępcze zawsze są w idealnym stanie technicznym.

Zawsze czyste

Wydawane przez nas samochody są zawsze czyste i pozbawione nieprzyjemnych zapachów. Uważamy, że to równie ważne jak ich stan techniczny.

W przystepnej cenie

Polityka naszej firmy opiera się na jakości i przystępności. Proponujemy Państwu rozsądne ceny wypożyczenia aut oraz rabaty w zależności od wielkości zlecenia.

Oto nasza flota aut zastępczych:

Image module

Volkswagen Polo

Klasa B

100 PLN

/ 24H

Volkswagen Jetta

Klasa C

130 PLN

/ 24H

Image module
Image module

Volkswagen Golf Sportsvan

Klasa D Mini

180 PLN

/ 24H

Volkswagen Passat

Klasa D

190 PLN

/ 24H

Image module
Image module

Volkswagen Passat R-line

Klasa D Plus

200 PLN

/ 24H

Volkswagen Touran

Klasa D Kombi

210 PLN

/ 24H

Image module
Image module

Volkswagen Transporter

Klasa BUS

250 PLN

/ 24H

Porsche Macan S Turbo

Klasa D SUV

500 PLN

/ 24H

Image module
Image module

Porsche Cayenne Diesel

Klasa E SUV

600 PLN

/ 24H

Warunki Wypożyczenia

Warunki Wypożyczenia

 

 1. Firma Duchservice Centrum Naprawy Samochodów w Pruszczu Gdańskim zwana dalej Wynajmującym, zobowiązuje się wynająć Najemcy, samochód zastępczy na czas naprawy samochodu Najemcy.
 2. Najemca zobowiązuje się zwrócić samochód wyczyszczony wewnątrz i na zewnątrz z uzupełnionym do pełna zbiornikiem paliwa, wraz z dowodem rejestracyjnym, ubezpieczeniem, kluczykiem, pilotem auto-alarmu oraz wyposażeniem fabrycznym w tym samym stanie, co w chwili przekazania samochodu Najemcy (nie dotyczy normalnego zużycia eksploatacyjnego), do miejsca i w dniu określonym w umowie.
 3. Każde odstępstwo od uzgodnionego terminu zwrotu samochodu zastępczego winno być wcześniej zaakceptowane przez Wynajmującego. W przeciwnym razie Wynajmujący jest upoważniony do przejęcia samochodu na koszt Najemcy i obciążenia go kosztami za dodatkowe użytkowanie pojazdu.
 4. Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego wszelkich należnych kosztów z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.
 5. Najemca zobowiązuje się do szczególnej dbałości o przedmiot najmu oraz użytkowania pojazdu zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji, a zwłaszcza:
  a. sprawdzać systematycznie poziom oleju i płynu chłodzącego oraz ciśnienie w kołach,
  b. utrzymania pojazdu w należytej czystości, oraz przestrzegania całkowitego zakazu palenia
      wewnątrz pojazdu,
  c. ochrony przed kradzieżą i włamaniem. Przez ochronę przed kradzieżą i włamaniem rozumie się
  w szczególności zabezpieczenie pojazdu za pomocą wszelkich zainstalowanych w pojeździe systemów
  zabezpieczeń, przechowywania dokumentów poza pojazdem i w miarę możliwości do parkowania
  pojazdu na terenie strzeżonym lub monitorowanym.
 6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i straty spowodowane awarią samochodu lub innymi okolicznościami.
 7. Obowiązkiem najemcy jest pokrywanie wszelkich kosztów w tym kosztów paliwa, opłat przewozowych czy innych kosztów związanych z eksploatacją wynajętego pojazdu w trakcie obowiązywania umowy.
 8. Najemca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych wyrażonych z Kodeksie Cywilnym wobec Wynajmującego za szkodę polegającą w szczególności na uszkodzeniu, zniszczeniu     i utracie przedmiotu najmu.
 9. Wysokość odszkodowania wskazana w punkcie poprzednim nie może być mniejsza aniżeli 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
 10. Najemca zobowiązuje się nie udostępniać do używania oraz nie podnajmować przedmiotu najmu innym osobom prawnym lub fizycznym, bez uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego.
 11. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.2014, Poz. 1182 ze zm.) dla potrzeb wykonania umowy najmu pojazdu zastępczego.